نوشته‌های بلاگ

مکیدن انگشت دست (thumb sucking)

مکیدن انگشت دست (thumb sucking)
مکیدن انگشت شست رایج ترین عادت دهانی است و که شیوع ان در برخی جوامع بین 13 تا 100درصد میباشد. شیوع این عادت با افزایش سن کاهش می یابد و غالبا  تا سن 4 سالگی متوقف می شود. با این حال، ادامه عادت پس از سنی که در آن دندانهای دائمی رویش می یابند ممکن است مضر باشد.  هر چه این عادت پایدارتر باشد، سهم آن در اختلال نیروهای فعال بر روی دندان …
ادامه مطلب

زایلتول و دندانپزشکی

زایلتول و دندانپزشکی
پوسیدگی یکی از عفونت های شایع حفره دهان است و  جمعیت  کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعات نشان می دهد که پوسیدگی دندان هنوز هم یک مشکل عمده بهداشتی در اکثر کشورهای صنعتی است که 60 تا 90 درصد از دانش اموزان و اکثریت قریب به اتفاق بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد.  مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که قند تصفیه شده …
ادامه مطلب