زایلتول و دندانپزشکی

پوسیدگی یکی از عفونت های شایع حفره دهان است و  جمعیت  کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعات نشان می دهد که پوسیدگی دندان هنوز هم یک مشکل عمده بهداشتی در اکثر کشورهای صنعتی است که 60 تا 90 درصد از دانش اموزان و اکثریت قریب به اتفاق بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد. 

مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که قند تصفیه شده مانند ساکارز، علت اصلی پوسیدگی در کودکان و بزرگسالان است.  اسیدهای ناشی از متابولیسم باکتریایی  این قندها به مینای دندان نفوذ میکنند و مواد معدنی عاج را حل می کند. 

زایلیتول یک الکل قند پنج کربنی طبیعی است که از گیاهان ومحصولات کشاورزی مشتق شده است. این نام مربوط به کلمه "xylose" (شکر چوب) است که زایلیتول برای اولین بار از آن ساخته شده است .

 از اوایل دهه 1960 به عنوان روش درمانی برای بیماران پس از عمل، سوختگی و شوک استفاده شده است. در رژیم غذایی بیماران دیابتی؛ و اخیرا، به عنوان یک شیرین کننده در محصولات با هدف بهبود سلامت دهان و دندان استفاده میشود.

زایلیتول فرایندهای تولید انرژی MS (باکتری مسبب پوسیدگی دندانی)را مختل می کند که منجر به چرخه مصرف انرژی بیهوده و مرگ سلولی می شود. زایلیتول تشکیل پلاک و اتصال باکتریایی را کاهش می دهد (به عنوان مثال، ضد میکروبی است)، دمینرالیزاسیون ( از دست دادن مواد معدنی) مینای دندان را مهار می کند (به عنوان مثال، تولید اسید را کاهش می دهد) و اثر مهاری مستقیم بر MS دارد.

اولین ادامس با هدف کاهش پوسیدگی و بهبود سلامت دهان و دندان در سال 1975 در فنلاند منتشر شد.از آن زمان محصولات مختلف حاوی زایلتول معرفی شده و بدون نسخه(OTC) و در سراسر جهان به فروش میرسد.

بنابراین ادامس زایلیتول به طور واضحی به عنوان بخشی از رژیم پیشگیرانه پوسیدگی به ویژه برای بیماران مبتلا به پوسیدگی بالا و کسانی که از xerostomia (خشکی دهان)رنج می برند، استفاده شود. 

استفاده منظم از زایلیتول پتانسیل اسیدی پلاک و همچنین چسبندگی ان را کاهش می دهد و در عین حال محتوای معدنی ان را افزایش می دهد. هیچ تغییر تطبیقی در متابولیسم پلاک که منجر به تخمیر زایلیتول می شود، حتی پس از استفاده طولانی مدت و شدید گزارش نشده است.

به طور کلی زایلیتول به دلیل عدم تخمیر توسط مهمترین میکروارگانیسم های پلاک غیر پوسیدگی زا در نظر گرفته شده است. pHپلاک و pH بزاق در طول و بعد از استفاده از ادامس مبتنی بر زایلیتول افزایش می دهد. 

 

Janakiram C, Deepan Kumar CV, Joseph J. Xylitol in preventing dental caries: A systematic review and meta-analyses. J Nat Sci Biol Med. 2017 Jan-Jun;8(1):16-21. doi: 10.4103/0976-9668.198344. PMID: 28250669; PMCID: PMC5320817.

Toors FA. Chewing-gum et santé dentaire. Revue de littérature [Chewing gum and dental health. Literature review]. Rev Belge Med Dent (1984). 1992;47(3):67-92. French. PMID: 1305985.

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده

نوشته های اخیر