نوشته‌های بلاگ

زایلتول و دندانپزشکی

زایلتول و دندانپزشکی
پوسیدگی یکی از عفونت های شایع حفره دهان است و  جمعیت  کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعات نشان می دهد که پوسیدگی دندان هنوز هم یک مشکل عمده بهداشتی در اکثر کشورهای صنعتی است که 60 تا 90 درصد از دانش اموزان و اکثریت قریب به اتفاق بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد.  مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که قند تصفیه شده …
ادامه مطلب